Trường MG SOS luôn cập nhật tình hình học tập của các bé cho‎ phụ huynh trong suốt quá trình học. Khi các bé tham gia khóa học, mỗi học viên của lớp học đều được cấp một tài khoản thành viên để hàng ngày phụ huynh truy cập website, theo dõi nội dung học tập hàng ngày của Con trên lớp, đánh giá của giáo viên về học viên, bài tập về nhà, điểm của học viên (điểm sẽ được giáo viên cập nhật theo từng: tháng, quý, trình độ), thư viện hình ảnh và video lớp học của học viên qua menu Ống kính lớp học. 

Các lớp học tại Trường MG SOS luôn được duy trì với sĩ số tối đa 15 bé/lớp, để tăng cường sự kết nối, nâng cao hiệu quả tương tác giữa học sinh và giáo viên. Điều này tạo điều kiện cho giáo viên quan sát từng điểm mạnh – yếu của từng bé trong lớp học cũng như định hướng các cách khắc phục cho phụ huynh hướng dẫn bé ôn tập thêm tại gia đình.

HỘP THƯ GÓP Ý